Akademik Teşvik Ön İnceleme Heyeti
  1. Prof. Dr. Bahar GÜÇİZ DOĞAN
  2. Doç. Dr. Sibel KIRAN
  3. Doç. Dr. Umut Ece ARSLAN