Ana Sayfa

Ülkemizde alanında tek enstitü olan ve 1992 yılında kurulan Hacettepe Halk Sağlığı Enstitüsü'nün, Halk Sağlığı, Epidemiyoloji, İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları, Sağlık Eğitimi ve Sağlığı Geliştirilme, Çevre Sağlığı ve Hekimliği ile Afetlerde Sağlık Yönetimi olmak üzere altı anabilim dalı bulunmaktadır.

Bu altı anabilim dalında Halk Sağlığı, Epidemiyoloji, Sağlık Eğitimi, Çevre Hekimliği, İş Sağlığı, Sağlık Yönetimi, Beslenme ve Gıda Bilimleri ve Afetlerde Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans (Tezli) Programları ile Halk Sağlığı (Tezsiz) Yüksek Lisans Programı yürütülmektedir. Enstitü'de halen Halk Sağlığı, Sağlık Yönetimi, Epidemiyoloji ve Sağlık Eğitimi Doktora Programları sürdürülmektedir.

Halk Sağlığı Enstitüsü'nün temel amacı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başta Sağlık Bakanlığı ve üniversiteler olmak üzere kamu ve özel yönetim ve eğitim kurumlarına halk sağlığı anlayışının yayılmasına katkı sağlamaktır.

Prof. Dr. L. Hilal Özcebe
Enstitü Müdürü


Duyurular

önemli2015-2016 Bahar Yarıyılı Kayıtları Hakkında

önemli 2015-2016 Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş Kontenjanları

önemli 2015-2016 Bahar Yarıyılı Kontenjanları

önemli 2015-2016 Bahar Yarıyılı Giriş Sınav Tarihleri

Halk Sağlığı Ensitütüsünde yürütülmekte olan doktora ve tezli yüksek lisans programlarına öğrenci alınacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız...

Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü Tez Çalışması Orijinallik Raporu Alınması ve Kullanılması Uygulama Esasları belirlendi.

Tütün endüstrisi devletin kullandığı izleme ve takip sistemine sahip olabilir mi?
Dünya Sağlık Örgütü, 31 Mayıs Dünya Sigarasız Gününde bu sene "tütün ürünlerinin yasa dışı ticaretine" dikkati çekmektedir.
Tütün ürünlerinin yasadışı yollardan ticareti hem kamu maliyesi hem de halk sağlığı açısından bir tehdit oluşturmaktadır. Yasa dışı ticaret hükümetleri en çok ihtiyaç duydukları gelirlerden yoksun bırakmakta ve tütün tüketimini azaltmaya yönelik en önemli stratejilerden birisi olan tütün ürünlerinin yüksek düzeyde vergilendirilmesi uygulamasına zarar vermektedir.

İsviçre Tropikal ve Halk Sağlığı Enstitüsü ile Üniversitemiz arasında işbirliği anlaşması imzalanmıştır. Söz konusu anlaşma çerçevesinde öncelikli olarak Üniversitemiz Halk Sağlığı Enstitüsü ile İsviçre Tropikal ve Halk Sağlığı Enstitüsü ortak projeler yürütecektir.

Hacettepe Üniversitesi ile Nebraska Üniversitesi arasında imzalanan işbirliği anlaşması kapsamında Halk Sağlığı Enstitüsü ve Nebraska Üniversitesi Tıp Merkezi Halk Sağlığı Okulu (University of Nebraska Medical Center College of Public Health) tarafından birlikte yürütülen "Çocukluk Döneminde Şişmanlık Ailelerin Algısı ve Yaklaşımı" başlıklı proje çalışması başlamıştır.

Biz 2015 "bİLİMSEL iLETİŞİM zAMANI": Bilimsel Yayın Hazırlama Çalıştayı 19-20 Şubat 2015 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

Enstitümüz Öğretim Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Özge Karadağ Çaman'ın da aralarında bulunduğu bir grup uzmanın katkılarıyla, "Consumer Power to Build Better Health Systems: Global Perspectives on Integrating The Consumer Voice Across Health Systems" başlıklı bir rapor yayımlanmıştır.

Halk Sağlığı Enstitüsü ile Ulusal ve Uluslararası Eğitim İşbirliği Genel Koordinatörlüğü işbirliği ile Kudüs Üniversitesi Halk Sağlığı Dekanı Prof. Dr. Motasem Hamdan "Çatışmalarda Sağlık ve Sağlık Sistemi: Filistin Deneyimi" başlıklı konferansı gerçekleştirilmiştir.

Halk Sağlığı Enstitüsü, T. C. Sağlık Bakanlığı ve T. C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından düzenlenen "Gıda Güvenilirliği" temalı Dünya Sağlık Günü etkinliği 7 Nisan 2015 Salı günü gerçekleştirilmiştir.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kuruluş yıldönümü olan 7 Nisan'ı her yıl farklı temalarla bir dizi etkinliklerle kutlamaktadır. Bu yılki Dünya Sağlık Günü teması "Gıda Güvenilirliği" şeklinde belirlenmiştir. Hergün tükettiğimiz gıdaların güvenilir olması bizleri pek çok hastalıktan koruyacaktır.

Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü, "National Institutes of Health (NIH)", "National Cancer Institute (NCI)", Sağlık Bakanlığı ve TAPDK tarafından "I. International Tobacco Control Workshop" 24-26 Mart 2015 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenmiştir.
Konuya ilişkin detaylı bilgiye http://www.tapdk.gov.tr/tr/anasayfa/tutun-kontrolu-arastirma-calistayi.aspx adresinden ulaşabilirsiniz.

AFAD ülkemizde afet çalışanlarının ortak bir dil oluşturmasına yönelik bir adım atarak içerisinde Enstitümüz öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Sıdıka TEKELI YEŞIL'in de bir komisyon tarafından hazırlanan Açıklamalı Afet Terimleri sözlüğünü yayınladı.

Enstitümüz öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Sıdıka Tekeli Yeşil'in de yer aldığı "Task Force on Quality Control of Disaster Management" oluşumu "Health Disaster Management: Guidelines for Evaluation and Research in the "Utstein Style". Structural Framework, Operational Framework and Preparedness" yayınladı.

Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 10.09.2014 tarih ve 2014-2687 sayılı kararı.
Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Programlarında 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı'nda uygulanacak katkı payı ve öğrenim ücretlerinin ekteki şekliyle kabulü uygun görüldü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hacettepe Üniversitesi arasında İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Eğitim, Araştırma ve Danışmanlık Protokolü imzalandı.

Üniversitemiz Senatosu'nun 31.12.2014 tarih ve 441 sayılı kararı 01.10.2014 tarih 2014/328 sayılı kararı ile kabul edilen "Öğretim Programlarının Uygulanmasına İlişkin Esas ve İlkeleri 7. Maddesi"nin Yüksek Lisans ve Doktora ile ilgili son iki fıkrası iptal edilerek eklemeler yapılmasına dair karar.

Halk Sağlığı Enstitüsü 2014-2015 Eğitim Yılı Bahar Yarıyılı Lisanüstü Kontenjanları

Enstitümüzün üyesi olduğu Avrupa Bölgesi Halk Sağlığı Okulları Birliği yayını “ASPHER BULLETIN” in ilk sayısına  http://aspher.org/aspher_bulletin_3rd_q_2014.pdf adresinden ulaşablirsiniz.

Duyuru Arşivi için tıklayınız...

Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü 06100 Sıhhiye / ANKARA