Ana Sayfa

Ülkemizde alanında tek enstitü olan ve 1992 yılında kurulan Hacettepe Halk Sağlığı Enstitüsü'nün, Halk Sağlığı, Epidemiyoloji, İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları, Sağlık Eğitimi ve Sağlığı Geliştirilme ile Çevre Sağlığı ve Hekimliği olmak üzere beş anabilim dalı bulunmaktadır.

Bu beş anabilim dalında Halk Sağlığı, Epidemiyoloji, Sağlık Eğitimi, Çevre Hekimliği, İş Sağlığı, Sağlık Yönetimi, Beslenme ve Gıda Bilimleri ve Afetlerde Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans (Tezli) Programları, ayrıca Halk Sağlığı ve Sağlık Yöneticileri için Halk Sağlığı (Tezsiz) Yüksek Lisans Programı yürütülmektedir. Enstitü'de halen Halk Sağlığı, Sağlık Yönetimi, Epidemiyoloji ve Sağlık Eğitimi Doktora Programları sürdürülmektedir.

Halk Sağlığı Enstitüsü'nün temel amacı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başta Sağlık Bakanlığı ve üniversiteler olmak üzere kamu ve özel yönetim ve eğitim kurumlarına halk sağlığı anlayışının yayılmasına katkı sağlamaktır.

Prof. Dr. L. Hilal Özcebe
Enstitü Müdürü


Duyurular

Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 10.09.2014 tarih ve 2014-2687 sayılı kararı.
Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Programlarında 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı'nda uygulanacak katkı payı ve öğrenim ücretlerinin ekteki şekliyle kabulü uygun görüldü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hacettepe Üniversitesi arasında İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Eğitim, Araştırma ve Danışmanlık Protokolü imzalandı.

Üniversitemiz Senatosu'nun 31.12.2014 tarih ve 441 sayılı kararı 01.10.2014 tarih 2014/328 sayılı kararı ile kabul edilen "Öğretim Programlarının Uygulanmasına İlişkin Esas ve İlkeleri 7. Maddesi"nin Yüksek Lisans ve Doktora ile ilgili son iki fıkrası iptal edilerek eklemeler yapılmasına dair karar.

Halk Sağlığı Enstitüsü 2014-2015 Eğitim Yılı Bahar Yarıyılı Lisanüstü Kontenjanları

Enstitümüzün üyesi olduğu Avrupa Bölgesi Halk Sağlığı Okulları Birliği yayını “ASPHER BULLETIN” in ilk sayısına  http://aspher.org/aspher_bulletin_3rd_q_2014.pdf adresinden ulaşablirsiniz.

Duyuru Arşivi için tıklayınız...

Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü 06100 Sıhhiye / ANKARA